Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

woensdag 8 februari 2023

Bimmen voor Cambridge


In opdracht van Huber Car Park Systems heeft das Bauer Kabinett het BIM-model voor een parkeergebouw te Cambridge uitgewerkt.

Huber Car Park Systems is een Duitse firma gespecialiseerd in de bouw van parkeergebouwen. Hiervoor hebben ze een eigen bouwsysteem gebaseerd op een staalconstructie met betonnen vloerplaten. Met dit systeem kregen ze de uitvoering toegewezen van een parkeergebouw voor 500 wagens te Cambridge, het North Car Park in het ARM Peterhouse Technology Park. Het hele complex werd ontworpen door het architectenbureau Scott Brownrigg en in goede banen geleid door de Kier Group.
Das Bauer Kabinett stond in voor de technische uitwerking van het model.

De volledige staalconstructie werd door das Bauer Kabinett gemodelleerd in Revit. Ook de constructie van de verschillende vloerplaten, hellingsbanen, trappen en daken werden volledig gemodelleerd. Later werd het geheel als IFC-model ingevoegd bij de rest van de site.

Cambridge North Car Park: structuurisometrie BIM
Cambridge North Car Park: isometrie BIM

Het gebouw is een split-level constructie met in totaal 5 verdiepingen, verbonden door verschillende hellingsbanen en drie trappenhuizen. Het overgrote deel krijgt een groene gevel.

Het uitwerken in BIM gaf, naast de voordelen van het werken met een 3D-model, onder andere nog volgende voordelen voor onze opdrachtgever:

  • Liggers en kolommen werden ingevoerd met de juiste secties, volgens de juiste types en staalsoorten. Uit het model kunnen op deze manier tabellen gegenereerd worden met het totaal aantal liggers van een bepaald type en sectie, op welke as en op welke verdieping deze kolommen of liggers zich bevinden. Cambridge North Car Park Column Schedule BIM

  • Het aantal parkeerplaatsen kan automatisch bijgehouden worden per niveau en per fase, handig bij het uittesten van verschillende scenario’s.Cambridge North Car Park Parking Schedule BIM

  • Ook de hoeveelheden bekistingspanelen en beton voor vloerdelen en hellingsbanen zijn onmiddellijk uit het model te distilleren, met inbegrip van locatie en verdieping.

 

  • Aangezien het gebouw in twee fases wordt opgericht, werd het model uitgewerkt, rekening houdend met deze fasering (grijs is fase 1, wit is fase 2 in figuur hieronder). Zo is bijvoorbeeld direct uit het model te halen hoeveel constructiestaal en beton er in elke fase nodig is. Ook de benodigde hoeveelheden voor het tijdelijk sluiten, beveiligen en weer vrijmaken van de wachtgevels tussen beide fases kan opgevraagd worden.
    Cambridge North Car Park Fasering BIM

We zijn benieuwd naar het vervolg van het traject en kijken uit naar de realisatie van dit parkeergebouw.