Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

woensdag 8 februari 2023

Appartementsgebouw Herkenrodesite te Hasselt


HER-beeld01-groot

 

Met de vraag van Atelier Kempe Thill (AKT) om hen te assisteren bij de opmaak van bestek en meetstaten voor hun Urban Villa in Hasselt kwam Michel Zaan een oude bekende tegen; als project-architect bij Abscis Architecten was hij namelijk verantwoordelijk voor de coördinatie van het ontwerpteam, dat naast AKT en ABSCIS bestond uit UAU COLLECTIV, LAND Landschapsarchitecten en VK Engineering.

Het project werd door de gemeente/stad Hasselt toegewezen aan de THV Refugehuis waar dit ontwerpteam deel van uitmaakte. Het ontwerp omvat de reconversie van de voormalige Herkenrodekazerne, waarbij zowel het behoud van enkele waardevolle bestaande gebouwen als toevoegingen van nieuwe gedeelten uitgangspunten waren voor het stedenbouwkundig concept. Het historische Poortgebouw en de aanpalende Witte Kazerne, die ook deel uitmaken van het gebouwencomplex, zullen een aparte invulling krijgen voor de Universiteit Hasselt.

HER-inplanting2
HER-beeld04-groot

 

Er is zeer veel aandacht geschonken aan de open ruimte, en de ruimtelijkheid van het binnengebied. Zo zal er een volledig nieuwe groene ruimte ontstaan in centrum Hasselt – 4800 m2 open buitenruimte – bereikbaar en doorwaadbaar voor het publiek. Een hoofdrol in de stedenbouwkundige geleding van groene ruimte is weggelegd voor een hedendaagse Urban Villa, ontworpen door Atelier Kempe Thill. Het gebouw zal de open ruimte definiëren en het op schaal brengen.

HER-beeld03-groot
HER-beeld02-groot

 

50 van de in totaal 124 woonunits worden voorzien in de urban villa van Atelier Kempe Thill. Een zeer rationeel woongebouw dat door een uiterst flexibele structuur toelaat om diverse woningtypologieën in zich op te nemen. Grote terrassen die middels glazen schuiframen kunnen worden omgevormd tot wintertuinen bepalen het gevelbeeld van dit gebouw in de karakteristieke ‘specifieke neutrale’ stijl van Atelier Kempe Thill.
Das Bauer Kabinett maakte de raming van het voorontwerp en levert de bestekken en meetstaten voor het uitvoeringsontwerp. De volledige ontwikkeling zal als één project worden aanbesteed.

 

Categorie(ën): huisvesting, privaat