Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

woensdag 8 februari 2023

Rapid Bertem, 51 wooneenheden


beeld ECTV Architecten

zicht op de Dries vanaf de Tervuursesteenweg

De gemeente Bertem verkocht twee verschillende sites binnen één procedure. De ontwerpers, architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche in samenwerking met landschapsarchitect Erik De Waele, stelden zicht tot doel om niet louter een ontwerp voor 51 woningen te leveren, maar ontwierpen een samenhangend geheel voor een levendige buurt die de bestaande dorpse sfeer van Bertem overneemt.
De eerste en grootste site is gelegen op een voormalig voetbalterrein tussen de drukke Tervuursesteenweg en de Sint-Medardusstraat, een lokale woonstraat. Het terrein helt vanaf de steenweg naar de Sint-Medardusstraat, waar de site aansluit op de bestaande pastorietuin. Door de oorspronkelijk helling van het terrein te herstellen en één derde over de volledige diepte te vrijwaren wordt een publiek toegankelijke link gecreëerd vanaf de Steenweg, doorheen de pastorietuin naar de dorpskern van Bertem. Langs deze open ruimte, de Dries, wordt het wonen georganiseerd rond 2 grote erven of tuinen.

beeld ECTV Architecten

beeld ECTV architecten

Het gemeenschappelijk groen is zo ruim mogelijk opgevat, waardoor een zeer geleidelijke overgang ontstaat van publiek, naar gemeenschappelijk tot privé. Alle wooneenheden worden vanuit een van de twee erven ontsloten. De overgang van publiek naar privaat is doorgezet in de materialisatie van de gebouwen. hoewel er een zeer grote variatie in woningtypologiën wort gerealiseerd vormt het geheel een zeer samenhangend ensemble, in volume en in materialisatie. De buitenzijden van de ensembles rond de erven krijgen een robuuste oranjerode baksteen, waarbij de kopse gevels naar de Dries worden gemarkeerd door het metselwerk wit te schilderen. Aan de erfzijde wordt dezelfde baksteen toegepast, maar is er een overwicht van houten elementen. De vorm van de daken met de flauwe hellingen benadrukt enerzijds de helling van het terrein en zorgt er anderzijds voor dat de gevels aan het erf laag gehouden kunnen worden, terwijl er meer presente kopgevels naar de Dries toe ontstaan.

Het project werd in één fase aanbesteed en is inmiddels in uitvoering. Das Bauer Kabinett stond in voor de opmaak van het bouwkundig lastenboek en de meetstaten.

beeld ECTV architecten

beeld ECTV Architecten

beeld ECTV architecten

zicht op de Dries vanaf de Sint-Medardusstraat

Categorie(ën): huisvesting, privaat