Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

zondag 28 november 2021

das Bauer Kabinett is geïnstalleerd


In Gent hebben ervaren architecten Bert Van Breugel en Michel Zaan de handen ineen geslagen en das Bauer Kabinett für Architektur geformeerd. Das Bauer Kabinett is als uitvoeringsbureau voor architectuur steeds op zoek naar coalities met architectenbureaus en andere bouwpartners om deze bij te staan in de opmaak van uitvoeringsdossiers. Das Bauer Kabinett heeft de ervaring in huis om samen ieder project aan te kunnen.

Regelgeving en normeringen, milieurichtlijnen die steeds strenger worden, een hedendaags bouwproject moet aan steeds meer eisen voldoen. Dit leidt tot een almaar groeiend takenpakket voor de architect. Als architectenbureau moet men van steeds meer markten thuis zijn. Das Bauer Kabinett kan een deel van deze taken en verantwoordelijkheden uit handen nemen. Door de opmaak van uitvoeringsdossiers uit te besteden houdt het ontwerpbureau meer tijd over om zich toe te leggen op het eigenlijke ontwerpen. Wij helpen het zwaartepunt van uw opdracht terug te verschuiven naar het creatieve proces.

Wij leggen ons toe op de opmaak van solide en nauwkeurige uitvoeringsdossiers met een verregaande integratie van uitvoeringstekeningen, detaillering, bestekken en meetstaten.

Met onze uitgebreide ervaring in sociale woningbouw, scholen, appartementen, zorgvoorzieningen, laboratoria en cultuurcentra op een schaal variërend van 2.000 tot 30.000 vierkante meter, zijn wij uw gedroomde partner voor elk project. Wij leggen ons toe op de opmaak van solide en nauwkeurige uitvoeringsdossiers met een verregaande integratie van uitvoeringstekeningen, detaillering, bestekken en meetstaten. Das Bauer Kabinett koppelt gezond Vlaams boerenverstand aan Deutsche Gründlichkeit; een innovatieve, oplossingsgerichte werkhouding gefundeerd op een gedegen procesmanagement.

Das Bauer Kabinett für Architektur richt zich specifiek op ambitieuze architectuur van gedreven ontwerpbureaus die we wensen bij te staan om hun architecturale concepten te realiseren.
U levert de ideeën, wij voeren het uit.