Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

zaterdag 26 november 2022

das Bauer Kabinett sinds 2016


In 2016 hebben ervaren architecten Bert Van Breugel en Michel Zaan de handen ineen geslagen en das Bauer Kabinett für Architektur geformeerd. Als uitvoeringsbureau voor architectuur staan wij verschillende ontwerpers bij voor de opmaak van vergunningsaanvragen, aanbestedingsdossiers en werfopvolging. Daarnaast verlenen we technische assistentie aan bouwheren tijdens de ontwerpfase van diverse dossiers.

Regelgeving en normeringen, milieurichtlijnen die steeds strenger worden, een hedendaags bouwproject moet aan steeds meer eisen voldoen. Dit leidt tot een almaar groeiend takenpakket voor de architect. Als architectenbureau moet men van steeds meer markten thuis zijn. Das Bauer Kabinett kan een deel van deze taken en verantwoordelijkheden uit handen nemen. Door de opmaak van uitvoeringsdossiers, geheel of ten dele uit te besteden, houdt het ontwerpbureau meer tijd over om zich toe te leggen op het eigenlijke ontwerpen. Wij helpen het zwaartepunt van uw opdracht terug te verschuiven naar het creatieve proces.

Met onze uitgebreide ervaring in sociale woningbouw, scholen, appartementen, zorgvoorzieningen, laboratoria en cultuurcentra op een schaal variërend van 2.000 tot 30.000 vierkante meter, zijn wij uw gedroomde partner voor elk project. Wij leggen ons toe op de opmaak van solide en nauwkeurige uitvoeringsdossiers met een verregaande integratie van uitvoeringstekeningen, detaillering, bestekken en meetstaten. Das Bauer Kabinett koppelt gezond Vlaams boerenverstand aan Deutsche Gründlichkeit; een innovatieve, oplossingsgerichte werkhouding gefundeerd op een gedegen procesmanagement.

Das Bauer Kabinett für Architektur richt zich specifiek op ambitieuze architectuur van gedreven ontwerpbureaus die we wensen bij te staan om hun architecturale concepten te realiseren. Zo mochten wij in ons prille bestaan al diverse gerenommeerde binnenlandse en buitenlandse architectenbureaus bijstaan bij de uitwerking van hun dossiers.