Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

woensdag 8 februari 2023

das Bauer Kabinett volgt mee werf Tongeren Paspoel op


Het sociaal huisvestingsproject Paspoel Anders te Tongeren – goed voor 192 appartementen, een buurthuis en een ondergrondse parking – is de tweede fase van de bouwwerken ingegaan. das Bauer Kabinett volgt vanaf deze fase mee de werken op, in opdracht van het Londense architectenbureau S333 Architecture + Urbanism. De werken zullen tot 2022 duren.

Via de Open Oproep procedure van de Vlaamse Bouwmeester won het Londense architectenbureau in 2011 de ontwerpwedstrijd voor dit project met als opdrachtgever de Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO i.s.m. VMSW.

Het ontwerp herdefinieert de schaal van de site zodat deze meer aansluit bij de schaal van de omringende bebouwing. De drie dominante gebouwen worden vervangen door kleinschaligere volumes: ‘Urban Villa’s en ‘galerij-appartementen’. Er werd bewust asymmetrisch ingepland. Hierdoor worden nieuwe binnenplaatsen en woonstraten gecreëerd. De gebouwen nemen af in hoogte naarmate ze de grenzen van het terrein bereiken en zorgen voor een gevarieerde en boeiende skyline. Er wordt zo een vriendelijker beeld gecreëerd.

Sociale contacten worden bevorderd door de architecturale keuzes. Ook ontmoetingsruimten werden voorzien in het project, die de leefbaarheid van de wijk zeker zullen verbeteren. Bestaande voetgangers- en fietsassen worden doorgetrokken en zorgen voor verbindingen doorheen het terrein. Deze straten en paden worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd in de openbare ruimte door hun duidelijke hiërarchie en verschillende afwerkingsgraad. Ze definiëren drie ‘landschapskamers’: in het zuiden het ‘publiek plein’ met een buurthuis, in het noorden de ‘fruitboomgaard’ en in het oosten de ‘woonstraat’.

De ‘publieke’ gevels zijn rustig, strak en in baksteen, en onderscheiden zich subtiel door hun textuur en detail. De gevels aan binnentuinen krijgen een zachtere, ‘speelsere’ benadering door de grillige vormgeving van de gaanderijen en het gebruik van hout. Het hout doorprikt af en toe de strakke publieke gevel en accentueert de in- en doorgangen naar de straat. De gaanderijen zorgen voor zonnige terrassen met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin en bevorderen de sociale contacten. De gelijkvloerse appartementen hebben een kleine achtertuin. Woonunits zijn flexibel ingericht, kamers kunnen omgevormd worden tot uitbreiding van de leefruimte. Natuurlijk licht wordt door openingen tot in de parking gebracht. Bovengronds worden ze voorzien van zitelementen en vormen een buffer voor de woningen langs de ‘woonstraat’.

Paspoel Anders zal gerealiseerd worden in vier bouwfasen. Na elke bouwfase volgt een periode voor de verhuisbeweging van de bewoners en de afbraak van de bestaande gebouwen.

Er werd een complexe opdeling der werken in 4 fasen uitgewerkt waarbij de bewoners gedurende de ganse duur van de bouwwerken (6 jaren) ter plaatse kunnen blijven wonen.

NV Strabag Belgium kreeg de werken toegewezen en startte met de uitvoering van fase 1 in maart 2016. Fase 1 werd in de tweede helft van 2018 opgeleverd en is nu volledig bewoond.