Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

zaterdag 26 november 2022

das Bauer Kabinett voor Architecten


Das Bauer Kabinett richt zich op de opmaak van uitvoeringsdossiers: bestekken, meetstaten, uitvoeringsplannen, details, …. Hierbij kan dit deel van de volledige architectenopdracht worden overgenomen van de ontwerpend architect of kan er in onderaanneming worden gewerkt. Das Bauer Kabinett heeft dus niet de ambitie om als auteur van een ontwerp op de voorgrond te treden.

bauer-voor-architecten


Das Bauer Kabinett kan ook al eerder in projecten worden ingeschakeld voor technische assistentie en budgetcontrole tijdens de ontwerpfase. In functie van het vergunningsdossier controleren wij het ontwerp op de vigerende regelgeving. Als partner van de ontwerpend architect of lid van het ontwerpteam zullen wij ons steeds toeleggen op de technische en financiële haalbaarheid van de ontwikkelde concepten en zien wij toe op de onderlinge samenhang van de verschillende betrokken disciplines. Das Bauer Kabinett zoekt mee naar optimalisaties van het ontwerp met respect voor de architecturale uitgangspunten.

Das Bauer Kabinett kan instaan voor het administratieve luik van het vergunningendossier en desgewenst kan vanaf deze fase het modelleerwerk door ons worden opgenomen.

Voor het uitvoeringsdossier nemen wij de algemene leiding van het ontwerpteam op en staan wij in voor de plannen, bestekken, meetstaten en details. Das Bauer Kabinett begeleidt de aanbesteding en maakt de vergelijking van de offertes op.

Tijdens de werffase kan das Bauer Kabinett instaan voor de leiding van de werfvergaderingen, de controle op de uitvoering van de werken en het nazicht van de vorderingsstaten en eindafrekening. Das Bauer Kabinett levert assistentie bij voorlopige en definitieve oplevering.

Ten allen tijde wordt voor esthetische kwesties feedback gevraagd aan de ontwerpend architect. Das Bauer Kabinett streeft naar een symbiotische samenwerking met de ontwerpers, waarbij naar de bouwheer en andere externe bouwpartners wordt opgetreden als één coherent team.

Das Bauer Kabinett zoekt pro-actief naar samenwerkingsmogelijkheden door zich beschikbaar te stellen voor diverse kandidaatstellingen en mee te werken aan de samenstelling van een slagvaardig en relevant ontwerpteam. Onze expertise op het vlak van woningbouw, scholenbouw, laboratoria, cultuur, kantoren en utiliteitsbouw kan steeds een nuttige aanvulling zijn voor de samenstelling van een referentiebundel.