Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

maandag 20 maart 2023

die Mannschaft


Formateurs van das Bauer Kabinett, Michel Zaan en Bert Van Breugel, kiezen bewust voor een compacte en slagvaardige organisatie waarin medewerkers worden ingezet op maat van de opdrachten. Kennisdeling, communicatie en bereikbaarheid kunnen zo maximaal gegarandeerd blijven, zowel voor de klant, de partners als voor onszelf.

Michel Zaan studeert Bouwtechniek aan de HTS Vlissingen om aansluitend vanuit de praktijk de opleiding tot architect aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam te volgen, waar hij in 1998 afstudeert. Gedurende zijn studie aan de academie werkt hij voor diverse architectenbureaus, waarvan het voornaamste deel voor BIQSTAD. De nadruk ligt vooral op sociale woningbouw. Hij doet ervaring op met nieuwbouw, maar ook met renovatie van na-oorlogs erfgoed. Na zijn afstuderen wordt Michel Zaan projectarchitect bij Mei Architecten en Stedenbouwers, waar hij zich specialiseert in utilitaire renovaties en herbestemmingen. In 2005 maakt Michel de overstap naar Vlaanderen, waar hij als projectarchitect aan de slag gaat bij Abscis Architecten in Sint-Denijs-Westrem. Universiteitsgebouwen, klinieken, cultuurcentra, het zijn vooral grootschalige projecten waar hij als projectarchitect bij betrokken is. Tot januari 2016 is Michel partner in het managementteam van Abscis Architecten, daarna Michel Zaan architectricht hij zich samen met Bert van Breugel op
das Bauer Kabinett für Architektur. Van april tot december 2016 is Michel als onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep duurzaam bouwen van de faculteit Industriële en Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.

Bert Van Breugel architectBert Van Breugel studeert ingenieur-architect aan de KU Leuven, waar hij in 1991 afstudeert in de richting Bouwtechniek. Tijdens zijn studie en in de eerste jaren daarna doet hij uitgebreide ervaring op bij verschillende architectenbureaus. De nadruk ligt op kleinschalige woonprojecten, middelgrote huisvestingsprojecten en kantoren. In 1995 maakt Bert de overstap naar de functie van gedelegeerd bouwheer bij de dienst huisvesting van de Stad Gent en bij Fortis Bank. Hier specialiseert hij zich in het aansturen, begeleiden en opvolgen van de architect bij het realiseren van grote projecten. Hij is verantwoordelijk voor planning, financiële opvolging en rapportage. Bankkantoren, grootschalige verbouwingen en renovaties, transformaties van industriële gebouwen naar woonfuncties, herstructureringen van woonwijken, de lijst van projecten waar Bert aan mee werkt is lang. In 2006 keert Bert van Breugel terug naar het architectenberoep als projectarchitect bij Abscis Architecten in Sint-Denijs-Westrem. Sociale huisvesting, retail, kantoor- en woongebouwen, schoolprojecten, het komt allemaal voorbij op zijn curriculum. Tot januari 2016 is Bert partner in het managementteam van Abscis Architecten, daarna richt hij zich samen met Michel Zaan op das Bauer Kabinett für Architektur.

Christof Hofman studeert architectuur aan het Henry Van de Velde Instituut te Antwerpen, waar hij in 2011 promoveert. Meteen na zijn afstuderen neemt hij het wijze besluit om van Antwerpen naar Gent te trekken, waar hij zijn stage vervult bij Abscis Architecten. Hier doet hij de nodige praktische ervaring op in de diverse aspecten van het architectenberoep en maakt hij tevens kennis met Bert en Michel. Van 2015 tot 2018 werkt Christof als projectmedewerker bij Egus cvba te Gent, waar hij zijn kennis van Revit verder uitdiept in verschillende kleinere en grootschaligere projecten met de nadruk op woningbouw. In 2018 vervoegt hij zijn oud-studiegenoten bij Objekt Architecten in Aalst, waar hij de creatieve ideeën van zijn collega’s weet om te zetten naar aanbestedingsdossiers en uitvoering.
Wanneer begin 2020 das Bauer Kabinett een vacature plaatst voor een eerste medewerker is Christof er als de kippen bij om zich kandidaat te stellen. Sindsdien werkt hij als Kabinettsangestellter mee aan al onze lopende projecten, van bestekken, meetstaten tot modelleren en wellicht binnenkort ook op uw werf.