Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

vrijdag 2 juni 2023

dienstencentrum gentbrugge transformeert in De Felix


In 2019 verwierf Trans Architectuur|Stedenbouw de opdracht voor de totaalrenovatie van het Dienstencentrum in Gentbrugge. Voor de opmaak van het aanbestedingsdossier werd een BIM-model opgebouwd. das Bauer Kabinett werd ingeschakeld voor de modellering van het binnen- en buitenschrijnwerk en assistentie bij het produceren van raam- en deurborderellen.

Het oorspronkelijk ontwerp van Paul Felix bestaat uit drie gebouwen, nauwkeurig geschakeld in een compositie die elk gebouw autonomie verleent, maar die ook zorgt voor een kwalitatieve ruimte tussen de gebouwen. Het ontwerp van Trans voegt een vierde gebouw toe aan de compositie, die hiermee wordt vervolledigd tot een alzijdig cluster die een binnenplein omsluit.

Het ontwerp voor de nieuwbouw en de renovatie van de bestaande gebouwen, die elk een extra bouwlaag krijgen, gebeurt met veel respect voor de oorspronkelijke uitgangspunten van Paul Felix. Het karakter van de oorspronkelijke betonarchitectuur blijft gehandhaafd en het voornemen van Felix om op de diepe balkons bloemen en planten te laten groeien wordt hernomen. Tegelijkertijd vindt er een transformatie plaats van een administratief gebouw naar een stadsgebouw, waar ontmoetingen tussen de verschillende gebruikers centraal staan.

Vermits het bestaande binnen- en buitenschrijnwerk maximaal hergebruikt werd, hebben we dit schrijnwerk in 3D uitgewerkt naar bestaand model. Per type werden de aanpassingen naar de huidige eisen mee in de modellen opgenomen om een goed beeld te krijgen op het geheel, zowel esthetisch als technisch. Tegelijk kunnen uit de verschillende types de nieuwe, aangepaste opengaande vleugels eenvoudig gemeten worden, het aantal te vervangen lopende meters profielen van de gordijngevels, de soorten beglazingen, …