Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

zaterdag 26 november 2022

Dynamo in het Design Museum


De vraag naar BIM ondersteuning kan soms verrassende vormen aannemen. Trans Architectuur|Stedenbouw verwierf samen met het Engelse Carmody Groarke de opdracht voor de verbouwing/uitbreiding van het Design Museum te Gent. Zo werd voor het Design Museum Revit ingezet als vertaalmachine. Het project bestaat uit een nieuwe vleugel die samen met de drie bestaande gebouwen één naadloos geheel zal vormen. De nieuwbouw werd in Engeland gemodelleerd en de verbouwing van de bestaande panden werd door Trans uitgewerkt in 2D. Het Revitmodel en de Autocad tekeningen dienden achteraf samengevoegd te worden tot één coherent geheel. Hoewel beide tot de Autodesk-familie behoren, niet meteen een evidente opgave.
Trans vroeg das Bauer Kabinett om een gedeelte van de bestaande gebouwen te modelleren. Aan de hand van dit model en het model van de nieuwbouw kon de ingenieur technieken een goed zicht krijgen op de structuur voor de toch wel complexe dimensionering van de de technische installaties.

Verder hebben we geassisteerd bij de omzetting van het 3D-model van de nieuwbouw naar 2D plannen voor verdere verwerking in functie van het aanbestedingsdossier. We ontwikkelden een scenario en dynamoscript waarbij elk element van het nieuwbouw-model automatisch zo goed mogelijk naar de juiste layer in 2D werd omgezet om het het manuele werk te reduceren.

Tenslotte dienden alle annotaties op de plannen en details vanuit het Revit-model te worden vertaald van het Engels naar Nederlands.  Aangezien dit geen éénmalige ingreep zou worden werd gezocht naar mogelijkheden om ook dit maximaal te automatiseren. Door middel van een script in Dynamo werden alle Engelse annotaties uit het model naar een excel-bestand gekopieerd. Hierin werden vervolgens de Nederlandse vertalingen toegevoegd, waarna de woordenlijst opnieuw kon worden ingelezen in Revit. Elke annotatie kreeg zo een variante in het Engels en in het Nederlands, waartussen eenvoudig geschakeld kon worden.